Vilties g. 20, Veisiejai

Bendrojo naudojimo objektų aprašas

Daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas

Bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus 2017-2021 m. ilgalaikis planas

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaita už 2017 metus

Daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas 2018 metams

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaita už 2018 metus

Daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas 2019 metams