Žvejų g. 6, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen.

Daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų aprašas