Naujienos

Nuotekų tvarkymo paslauga – geriausias būdas tvarkyti nuotekas

2015-07-09 16:58:02

Siekiant sumažinti vandens gelmių užterštumą, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų rajono agentūros darbuotojai kartu su UAB „Lazdijų vanduo“ atstovais atlieka patikrinamuosius gyventojų nuotekų tvarkymo reidus, nes, kaip skelbia Visuomenės sveikatos centras, trečdalis Lietuvos šulinių yra užteršti nitratais, kurie ypač pavojingi vaikams ir nėščioms.

 

Ne vienas gyvenamajame name gyvenantis žmogus pasakytų, kad toli gražu ne visi jo kaimynai tvarkingai įsirengia sandarius nuotekų kaupimo rezervuarus. Iš jų susikaupusios nuotekos turi būti reguliariai išsiurbiamos kas pora trejetą mėnesių, tačiau kai kuriems toks išsiurbimas reikalingas vos kelis kartus per metus. To priežastis paprasta – jeigu duobės apačia nebetonuojama, nuotekos įsisiurbia į žemę ir tolimesnis jų kelias driekiasi nežinia kur. Tikėtina, kad jos pasiekia netoliese esančius vandens telkinius, tarp jų ir kaimynų geriamojo vandens šulinius. Išanalizavus šiandieninių nuotekų sudėtį, jose dažnai bus aptinkami ne tik azoto junginiai – nitratai, nitritai, bet ir daug buityje naudojamos chemijos – skalbiklių, dezinfekavimo priemonių, baliklių – sudėtinių cheminių priemaišų. Jie, patekę į gruntinius vandenis, bei dirvožemį, turi daug didesnį neigiamą poveikį nei prieš 30 ar 50 metų, kuomet žmonės gyveno naudodami mažai arba visai nenaudodami buitinės chemijos.

 

Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų rajono agentūros vyr. specialisto Jono Rutkausko teigimu, patikrinti, kaip gyventojai tvarko nuotekas, galima keliais būdais. „Objektyviausi duomenys gaunami, patikrinus, kiek vandens žmogus suvartojo, kiek nuotekų išvežė. Dar vienas variantas patikrinti – kuomet atvažiuoja asenizacinė mašina ir išsiurbia nuotekas, tuomet ir matosi. Jeigu, sakysime, dugnas nebetonuotas, išsiurbus nuotekas, „duriama“ į dugną ir matosi, kad ten smėlis ar žvyras“, ‒ apie nesąžiningus nuotekų tvarkytojų identifikavimo būdus pasakoja vyr. specialistas J. Rutkauskas. Specialistas priduria, kad variantų yra įvairių ir jie taikomi individualiai. „Dar vienas patikros būdas – pilant vandenį į rezervuarą stebėti, ar jame vanduo kyla. Jei ne – vadinasi kažkur yra slaptas nutekėjimas“, ‒ gudrybes išduoda specialistas.

 

Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų rajono agentūros vyr. specialistas Jonas Rutkauskas sako, kad gyventojų nuotekų tvarkymo įrenginių patikrinimai organizuojami reguliariai. Nemažai pranešimų apie gamtos taršą nuotekomis gaunama ir iš aplinkai neabejingų piliečių. Nustačius aplinkos teršimą nuotekomis, administracinė bauda siekia 579 EUR, o už pakartotinį pažeidimą 1158 EUR. Taip pat gali tekti atlyginti žalą aplinkai. Nustačius nuotekų tvarkymo įrenginių nesandarumą ar kt. neatitikimus, nustatomas terminas jiems pašalinti, o už reikalavimo neįvykdymą taip pat numatytos nemažos baudos. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme bei Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtros strategijoje įtvirtintas siekis, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. 95 proc. savivaldybių gyventojų būtų aprūpinti viešojo vandens tiekėjo tiekiamu vandeniu ir nuotekų tvarkymo paslaugomis. Savivaldybėms, atsižvelgiant į teisės aktus, numatytas pagrindinis vaidmuo, užtikrinant šią paslaugą gyventojams. Tuo tikslu UAB „Lazdijų vanduo“ įgyvendina projektus, kurių metu sudaryta galimybė didžiajai daliai Lazdijų ir Veisiejų miestų gyventojų prisijungti prie viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tinklų.

 

Norint prisijungti prie naujų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų, reikia:

 

1. UAB „Lazdijų vanduo“ abonentiniame skyriuje pateikti nustatytos formos prašymą dėl prisijungimo sąlygų išdavimo (adresas - Gėlyno g. 21, Lazdijai, tel. (8 318) 52870). Kartu su prašymu reikia pateikti žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų kopijas (žemės sklypo planas, VĮ „Registrų centro“ išduotas Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas dėl šio žemės sklypo nuosavybės teisių) bei žemės sklypo bendraturčių sutikimą (jeigu sklypas priklauso keliems savininkams).

2. Gavus prisijungimo sąlygas, paruošti supaprastintą projektą ir jį suderinti su UAB „Lazdijų vanduo“ atsakingais darbuotojais.

3. Atlikti prisijungimo darbus pagal projekte numatytus sprendimus ir pateiktas prisijungimo sąlygas.

4. Prieš užkasant vandens tiekimo ir nuotekų tinklus, iškviesti UAB „Lazdijų vanduo“ atstovą (tel.: (8 318) 52870, (8 318) 51703, 8 620 51 826).

5. Sudaryti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį su UAB „Lazdijų vanduo“.