Naujienos

Rūpinamės, kad gyventojai gertų kokybišką vandenį

2015-07-31 11:25:18

Lazdijų rajono savivaldybės administracija ir UAB „Lazdijų vanduo“, siekdami gyventojus aprūpinti viešojo vandens tiekėjo tiekiamu vandeniu ir nuotekų tvarkymo paslaugomis, didelį dėmesį skiria centralizuotam vandentiekio bei nuotekų tinklų išplėtimui, naujų nuotekų valymo ir vandens kokybės gerinimo įrenginių statybai.

 

2014 m. metais UAB „Lazdijų vanduo“ įgyvendino projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų rajone", kurio metu pastatyta šiuolaikiška, moderni nuotekų valykla Lazdijų mieste, nutiesta net 13 kilometrų naujų vandentiekio ir beveik 16 kilometrų nuotekų tinklų Lazdijų, Veisiejų miestuose, Bajoriškių ir Kailinių kaimuose. Įgyvendinus projektą, sudaryta galimybė prie nuotekų tinklų prisijungti 480 būstams, prie vandens tinklų – 376 būstams.

 

Moderni valykla užtikrina švarią aplinką

 

2014 m. sausio mėn. baigta naujų nuotekų valymo įrenginių statyba Lazdijų mieste. Modernioje valykloje priimamos buitinės nuotekos iš vietinės kanalizacijos šulinius turinčių vartotojų, kurias surenka UAB „Lazdijų vanduo“ ir individualia veikla užsiimantys asmenys. Lazdijų ir Veisiejų miestuose esantys nuotekų valymo įrenginiai užtikrina švarią aplinką, nes buitinės nuotekos pilamos į tam pritaikytas vietas, išvengiant gruntinių ir požeminių vandenų, ežerų ir upių teršimo. Modernūs valymo įrenginiai teikia naudą ne ik žmogui, bet ir gamtai. Per pastaruosius metus Lazdijų rajone pastačius dvi naujas nuotekų valyklas, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų rajono agentūros darbuotojai pradėjo aktyviau tikrinti, kaip Lazdijų rajono gyventojai tvarko nuotekas.

 

Naujos trasos gyventojų patogumui

 

Įgyvendinus ES lėšomis finansuotą projektą, pakloti nuotekų ir vandentiekio tinklai net 33 gatvėse, 15 gatvių – Lazdijų mieste, 15 gatvių – Veisiejų mieste, 2 gatvė – Kailinių k., 2 gatvės – Bajoriškių kaime. Nauji vandentiekio tinklai skirti tiekti geriamąjį vandenį, o nuotekų tinklai skirti surinkti buitines nuotekas iš gyvenamųjų namų ir visuomeninių pastatų. Šiuo metu UAB „Lazdijų vanduo“ įgyvendina projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų mieste ir rajone (Šeštokuose ir Veisiejuose)“, kurio metu dar 18-oje Lazdijų miesto ir 15-oje Šeštokų mstl. gatvių klojami nuotekų ir vandentiekio tinklai.

 

Konsultuoja visais prisijungimo klausimais

 

Norintys prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, gali pateikti UAB „Lazdijų vanduo“ prašymą, adresu Gėlyno g. 21, Lazdijai, techninėms sąlygoms gauti. Prisijungimo sąlygos išduodamos nemokamai. Prie prašymo reikia pridėti pastato bei žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų kopijas ir žemės sklypų ribų plano kopiją. Gavus prisijungimui reikalingas sąlygas, rengiamas projektas, kurio rengimo klausimais konsultuoja UAB „Lazdijų vanduo“ darbuotojai. Pagal parengtą projektą atliekami prisijungimo prie centralizuotų tinklų darbai. Atlikus prijungimo darbus, gyventojai kreipiasi į UAB „Lazdijų vanduo“ atsakingus darbuotojus dėl tinklų priėmimo bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymo. Gyventojai savo lėšomis nuo sklypo ribos pakloto įvado iki savo namų turi nusitiesti vandentiekio atšaką bei pasikloti nuotekų išvadą prie gatvės, šalia sklypo esančių šulinių. Šiuos darbus gali atlikti ir UAB „Lazdijų vanduo“ darbuotojai.

 

Prisijungti prie centralizuotos sistemos gyventojams nėra privaloma, tačiau Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuoja saugius nuotekų tvarkymo būdus, į kuriuos gyventojai privalo atsižvelgti. Paklojus centralizuotus vandentiekio ir nuotekų tinklus gyvenamųjų namų savininkai, neturintys kitų nuotekų tvarkymo būdų arba negalintys užtikrinti esamų individualių nuotekų tvarkymo įrenginių sandarumo, turi galimybę jungtis prie UAB „Lazdijų vanduo“ sukurtos infrastruktūros, nes UAB „Lazdijų vanduo“ rūpinasi, kad gyventojai gertų kokybišką ir higienos normas atitinkantį vandenį ir neturėtų problemų dėl nuotekų valymo.