Naujienos

Vandentiekio plėtra Lazdijuose

2015-11-26 11:16:29

UAB „Lazdijų vanduo“ nuo 2014 m. birželio sėkmingai vykdė ir įgyvendino projektą "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų mieste ir rajone (Šeštokuose ir Veisiejuose)", Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-026 (toliau – Projektas). Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos Projekto 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“, vadovaujantis Laikinosios tvarkos aprašu  (patvirtintas 2013 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 998). Projektą numatoma administruoti pagal 2014–2020 finansavimo programos priemonę 05.3.3-APVA-V-013. Bendra Projekto vertė – 4,1 mln. Eur.
Projekto įgyvendinimui ir  projekto tikslų pasiekimui vykdytos dvi rangos sutartys:
1. Rangos sutartis „Vandens gerinimo įrenginių Veisiejuose, Lazdijų r. statybos darbai“ baigta 2015 m. birželio 30 d. Užbaigus darbus pastatyti nauji vandens gerinimo įrenginiai Veisiejuose. Darbus vykdė jungtinės veiklos subjektų grupė  UAB „Infes“ ir UAB „LitCon“.
2. Rangos sutartį „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų rajone (Lazdijuose ir Šeštokuose)“ numatoma baigti iki 2015 m. lapkričio 27 d.  Užbaigus tinklų klojimo darbus, Lazdijuose ir Šeštokuose nutiesta apie 9,26 km vandentiekio ir 14,60 km nuotekų tinklų, sudaryta galimybė prisijungti prie vandentiekio tinklų 154 būstams, prie nuotekų tinklų 366 būstams, taip pat, pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai Šeštokų miestelyje.  Darbus vykdė jungtinės veiklos subjektų grupė  UAB „LitCon“, UAB „Norus“ ir UAB „Infes“.
Gyvenvietės Gatvės, kuriose vykdyti ir užbaigti vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų plėtros darbai
Šeštokai Lazdijų g., Laukų g., Miluko g., Sodų g., Kalvarijos g., Kovo 11-oji g., Dzūkų g., J. Inkrato g., Topolių g., Gėlių g., Naujoji g., Liepų g., Alyvų g., Jaunimo g., Ulanovo g.
Lazdijai
 Grybų g., Ateities g., Vilniaus g., Turistų g., Audros g., Stoties g., Dariaus ir Girėno g., Ramybės g., Kranto g., Alyvų g., Mokyklos g., Pasieniečių g., Maironio g., Rasos g., Kauno g., J. Janonio g., Jazminų g., Gėlių g., Ežero g.

Informacija apie paklotų vandentiekio ir nuotekų tinklų vietas, sudarytas galimybes prisijungti yra viešai prieinama visiems gyventojams turintiems prieigą prie interneto, prisijungus žiūrovo teisėmis prie geografinės sistemos http://apvagis.benco.lt/.
UAB „Lazdijų vanduo" džiaugiasi, kad išplėtus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, Lazdijų rajone padidėjo paslaugų prieinamumas. Gyventojai, kurie iki šiol negalėjo naudotis centralizuotomis nuotekų surinkimo ir vandens tiekimo paslaugomis, gali jungtis prie naujų tinklų ir taip pagerinti savo buities sąlygas, tuo pačiu sumažindami paviršinių ir požeminių vandenų taršą, kas sąlygoja sveikesnę gyvenamąją aplinką. Tikimasi, kad prie nuotekų tinklų prisijungs ne mažiau kaip 805 gyventojai, prie vandentiekio tinklų 339 gyventojai.
UAB „Lazdijų vanduo“ ir Lazdijų rajono savivaldybės administracija kviečia ir ragina Lazdijų ir Šeštokų gyventojus, kuriems yra sudaryta galimybė prisijungti, aktyviai teikti prašymus ir jungtis prie naujai paklotų tinklų.
Dėl prisijungimo prie centralizuotų tinklų sąlygų gavimo ir abonentinių sutarčių sudarymo, prašome  kreiptis į UAB „Lazdijų vanduo", Gėlyno g. 21, Lazdijai, Abonentinį skyrių, telefonas pasiteiravimui: tel. 8-620-51826 , el. paštas alvydas@lazdijuvanduo.lt.