Naujienos

Darbuotojų mokymai – užtikrintas kelias link aukštesnės paslaugų kokybės

2012-04-03 22:22:35

UAB „Lazdijų vanduo“ 2012 m. balandžio 14 d. sėkmingai baigs įgyvendinti projektą „Uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų vanduo“ darbuotojų kvalifikacijos lygio pakėlimas, siekiant padidinti darbo našumą, aptarnavimo kokybę bei gebėjimą prisitaikyti prie rinkos pokyčių“ (projekto kodas VP1-1.1-SADM-01-K-01-429), kuris iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis bei prisideda prie Lietuvos 2007 – 2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonės ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ įgyvendinimo. Projekto įgyvendinimui iš viso yra skirta per 567 tūkst. litų paramos, o bendra projekto vertė yra daugiau kaip 708 tūkst. litų.

2008 m. pavasarį Europos socialinio fondo agentūrai paskelbus kvietimą teikti paraiškas pagal „Žmogiškųjų išteklių tobulinimo įmonėse“ priemonę, UAB „Lazdijų vanduo“ vadovybė nusprendė pasinaudoti galimybe gauti paramą investicijoms į personalo žinių ir įgūdžių atnaujinimą bei kompetencijų kėlimą. Šis sprendimas buvo priimtas neatsitiktinai. Kaip teigia UAB „Lazdijų vanduo“ direktorius Dainius Žukauskas, norint teikti kokybiškas paslaugas klientams, didinti įmonės konkurencingumą ir darbo našumą neužtenka investuoti vien tik į materialinę vandentiekio bazę, svarbu nuolat rūpintis ir darbuotojų kvalifikacijos augimu. Juk nupirkus net pačius brangiausius įrenginius jie negalės būti naudojami kol nebus tinkamų, gebančių su jais dirbti specialistų. Išanalizavus mokymų poreikį įmonėje buvo nuspręsta mokymus vykdyti dviejomis kryptimis – lavinti profesinius darbuotojų įgūdžius bei ugdyti  bendrąsias kompetencijas.

Projektas, kurio įgyvendinimui buvo numatyti trys metai, startavo 2009 balandžio mėn. Pirmieji mokymai, į kurios išvyko UAB „Lazdijų vanduo“ darbuotojai, buvo skirti jų komandinio darbo, komunikacijos ir bendradarbiavimo gebėjimams lavinti. Dviejų dienų trukmės mokymuose dalyviai atlikinėjo įvairias darbo grupėse reikalaujančias praktines užduotis, kurių metu galėjo geriau pažinti vienas kitą, atsisakyti ydingų stereotipų, analizuoti tarpusavio bendravimo ypatumus ir juos tobulinti, pastebėti komandą griaunančius ir ją sutelkiančius narių elgesio modelius, įvardinti stipriąsias ir silpnąsias savo komandos puses,  nusibrėžti tobulėjimo sritis. Dauguma mokymuose dalyvavusių darbuotojų prisipažino, kad tokio pobūdžio užsiėmimuose dalyvavo pirmą kartą, bei džiaugėsi geriau pažinę vienas kitą, atradę bendrumų ir įgavę naudingos patirties, kurią tikisi sėkmingai pritaikyti kasdieniniuose savo darbuose.

2009 m. rugsėjo pirmosiomis dienomis startavo ir kita projekte numatyta veikla – 320 akademinių valandų apimties anglų kalbos kursai. Šių kursų tikslas – ugdyti UAB „Lazdijų vanduo“ darbuotojų gebėjimą komunikuoti anglų kalba bei suprasti ir naudoti specifinį veiklos sričiai žodyną. Poreikis mokytis anglų kalbos atsirado įmonei pradėjus intesyviai megzti ir plėtoti kontaktus su užsienio partneriais, naudoti Vakarų Europoje pagamintą įrangą bei technologijas. Per daugiau nei 8 mėnesius trukusius kursus kiekvienas įmonės darbuotojas turėjo puikią galimybę, atsižvelgiant į turėtą anglų kalbos žinių lygį, įgyti kalbos pagrindus arba plėsti bei tobulinti turimas žinias.

Įgyvendinant projektą UAB „Lazdijų vanduo“ darbuotojai turėjo unikalią progą susipažinti su kolegų, dirbančių analogiškoje įmonėje „VSC Denmark“ Danijos mieste Odense, patirtimi. Buvo suorganizuoti dveji mokymai – vieni skirti administracijos vadybiniams gebėjimams stiprinti, kiti – darbuotojų darbo su vandens tiekimo ir vandenvalos sistemomis įgūdžiams lavinti. Abeji mokymai buvo sudaryti iš dviejų dalių: teorinės ir praktinės. Teorinė dalis vyko Lietuvoje. Iš Danijos į Lazdijus atvykę aukščiausios kvalifikacijos specialistai, dirbantys vandens tiekimo ir vandenvalos srityje daugiau nei 30 metų, visą savaitę trukusių mokymų metu dalinosi su UAB „Lazdijų vanduo“ darbuotojais sukaupta gausia patirtimi, praktiniais patarimais, supažindino su naujausiais ir pažangiausiais darbo metodais, technologinėmis tendencijomis. Praktinė mokymų dalis buvo organizuojama Danijoje. 2010 m. gegužės ir birželio mėnesiais UAB „Lazdijų vanduo“ darbuotojai viešėjo pas Odense miesto kolegas. Šių mokymų metu įmonės darbuotojai praktiškai išbandė įgytas teorines žinias, betarpiškai susipažino su veiklos organizavimo būdais, turėjo galimybę kartu su danais atlikti įvairaus tipo (pvz., avarijos likvidavimo, vamzdžių tiesimo) darbus. Taip pat mokymų dalyviams buvo sudaryta galimybė aplankyti „Grundfos“ (gaminančios vandens pompas ir kitą vandentiekio įrangą) ir „Wavin“ (gaminančios plastikinius vamzdžius) gamyklose bei susipažinti, kaip yra gaminamos jų kasdienėje veikloje naudojamos medžiagos bei įrenginiai. Kaip teigė mokymuose dalyvavęs UAB „Lazdijų vanduo“ direktoriaus pavaduotojas Martynas Muliuolis, mokymų metu darbuotojų įgytos teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai yra labai naudingi kasdienėje įmonės veikloje ir ženkliai prisidės UAB „Lazdijų vanduo“ veiklos efektyvumo bei teikiamų paslaugų kokybės pagerinimo.

Projekto metu taip pat buvo įgyvendinti mokymai, skirti darbuotojų kompiuteriniam raštingumui ugdyti. Įmonei modernizuojantis, darbuotojams vis daugiau darbų atlikti tenka pasitelkant technologijas, kurių naudojimui reikalingi darbo kompiuterių įgūdžiai. Taigi, UAB „Lazdijų vanduo“ darbuotojams buvo organizuoti 40 akademinių valandų apimties kompiuterinio raštingumo mokymai, kuriuos sėkmingai įgyvendinus visiems mokymų dalyviams buvo įteikti ECDL Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimai.

Baigiamojoje projekto įgyvendinimo fazėje buvo suorganizuoti mokymai, skirti atnaujinti žinias bei gerinti įgūdžius reikalingus kasdienėms veikloms atlikti. Įmonės darbuotojai dalyvavo mokymuose apie darbą šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, mokymuose apie darbą iškasose ir pylimuose bei mokymuose apie vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą. Šie mokymai buvo puiki proga UAB „Lazdijų vanduo“ darbuotojams atnaujinti jų kasdienei veiklai vykdyti reikalingas žinias, susipažinti su aktualiausias pasikeitimais, įgauti praktinių įgūdžių, kurie leis gerinti kasdienės veiklos kokybę, mažinti darbų atlikimo rizikas, laiką ir sąnaudas.

2009 m. balandžio mėnesį prasidėjęs projektas „Uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų vanduo“ darbuotojų kvalifikacijos lygio pakėlimas, siekiant padidinti darbo našumą, aptarnavimo kokybę bei gebėjimą prisitaikyti prie rinkos pokyčių“ po trejų metų artėja prie sėkmingos įgyvendinimo pabaigos. Per tą laiką 24 įmonės darbuotojai dalyvavo vidutiniškai daugiau nei 400 akademinių valandų trukmės įvairaus tipo mokymuose. Kiekvienas iš jų turėjo galimybę ne tik įgyti naujų žinių bei  gebėjimų, kurie leis efektyviau, kokybiškiau ir greičiau atlikti kasdienes veiklas, įgyti naujų šiuolaikinėje darbo rinkoje būtinų kompetencijų, bet, kartu, turėjo progą geriau pažinti vienas kitą, kai kas net - įgyvendinti savo vaikystės svajones (pavyzdžiui, skristi lėktuvu). UAB „Lazdijų vanduo“ direktorius Dainius Žukauskas kartu su visais bendrovės darbuotojais džiaugiasi sėkmingu projekto įgyvendinimu. Direktorius sako: „Pirmiausiai noriu padėkoti visiems įmonės darbuotojams už jų dalyvavimą projekte. Be jų indėlio sėkmingas projekto įgyvendinimas būtų  neįmanomas.  Tikiu, kad šio, iš ES lėšų finansuojamo projekto metu įgautos žinios ir įgūdžiai leis toliau sistemingai gerinti teikiamų paslaugų kokybę mūsų klientams - Lazdijų ir jo apylinkių gyventojams - ir kiekvienas jų asmeniškai pajaus šio projekto naudą“.