Naujienos

Vandens tiekimo įmonių darbuotojų mokymai

2014-12-02 14:41:49

Vykdomas projektas „VANDENS TIEKIMO ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAI“

PROJEKTO NR. VP1-1.1-SAMD-01-K-02-184


     Aplinkos minsterijos 2011 m. atliktos inventorizacijos rezultatai rodo, kad kontroliuojamos kokybės geriamąjį vandenį gauna 73,5 proc. Lietuvos gyventojų.Didžioji dauguma vandeniu aprūpinami tiekiant jį vamzdynais. Planuojama, kad iki 2014 m. gruodžio 31 d. kokybišką vandenį gautų 95 proc. šalies gyventojų. Ar šį uždavinį pavyks sėkmingai įgyvendinti, priklauso nuo savivaldybių, kurios vadovaujasi Vietos savivaldos įstatymu įpareigojančiu užtikrinti geriamojo vandens išgavimą, tiekimą ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą savo teritorijose ir nuo vandens  tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių veiklos plėtros.
    Projekto Pareiškėjas – UAB „Lazdijų vanduo“ ir Partneriai – UAB „Dzūkijos vandenys“, UAB „Kėdainių vandenys“, UAB „Kretingos vandenys“, UAB „Rokiškio vandenys“, UAB „Kupiškio vandenys“,-  jausdami poreikį plėsti savo veiklos ribas ir didinti veiklos našumą, užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę ir dėl didėjančio dėmesio aplinkosaugai įgyvendina projektą „Vandens tiekimo įmonių darbuotojų mokymai“.
    Projektu siekiama pakelti aptarnavimo kokybę, užtikrinti tolygią vandens sistemų plėtrą bei efektyvę įmonės veiklą ir prisitaikyti prie rinkos pokyčių bei poreikių, keliant įmonės darbuotojų kvalifikaciją.
    Projekto tikslas – apmokyti darbuotojus ir įgalinti juos naudotis naujais vandentiekio ir nuotekų valymo įrenginiais, informacinėmis sistemomis bei skatinti tolygią veiklos kūrybą ir kiekybinę plėtrą. Projekto metu taip pat bus vykdomi mokymai apie darbo teisę vandentvarkos įmonėse, aplinkos projektų valdymą, Eurpos standartų reikalavimus vandentvarkos sistemoms.
   Projektas suteiks vidinės naudos įmonėms – dėl įgytų naujų ir atnaujintų turimų specializuotų žinių padidės įmonių konkurencingumas, o įmonių plėtra vandens tiekimo ir nuotekų valymo srityje prisidės prie Lietuvos darnaus vystimosi tikslų.
    Įgyvendinus mokymus, išaugs visų projekte dalyvaujančių bendrovių darbuotojų kvalifikacija, padidės darbuotojų motyvacija, pasitenkinimas darbu; dalis darbuotojų, įgijusių naujas kvalifikacijas, galės siekti aukštesnių karjeros pozicijų bendrovėse bei atlyginimo augimo. Įmonės, turėdamos aukštesnės kvalifikacijos darbuotojus, turės tiesioginę naudą: geresnės kompetencijos darbuotojai galės atlikti konkretų darbą didindami darbo efektyvumą ir našumą, o to pasekoje – ir įmonių konkurencingumą. Projekto metu didelis dėmesys skiriamas neturinčių kvalifikacijos, žemos kvalifikacijos darbuotojų ir įmonių darbuotojų, kurių amžius yra iki 29 m. ir vyresni nei 45 m. – taip bus prisidedama prie bendro nacionalinio tikslo mažinant socialinę atskirtį bei suteikiant kvalifikaciją jautriausios amžiaus grupės darbuotojams.
  Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga yra 2015 m. rugsėjo 22 d.

 

UAB "Lazdijų vanduo " administracija