Aptarnaujama rinka

Aptarnaujamų vartotojų/gyventojų skaičius per atskaitinius 2020 metus

Aptarnaujamų vartotojų/gyventojų skaičius per atskaitinius 2021 metus