Pasijungimo tvarka

PRISIJUNGIMO PRIE CENTRALIZUOTO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ SISTEMOS TVARKA IR GALIMYBĖ

 

Tose gatvėse, kur vyko ir dar vyks vandentiekio tinklų plėtra, visi gyventojai turi galimybę prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Vandentiekio įvadų prisijungimui bus paruoštos požeminės sklendės kiekvienam vartotojui arba dviem vartotojams prie vienos požeminės sklendės. Tie gyventojai, kurie dėl tam tikrų sąlygų neprisijungė projekto metu, galės prisijungti ir vėliau. Įgyvendinus projektus gyventojams bus galimybės prisijungti prie vandentiekio, nuotekų tinklų ir išvalyti nuotekas, nebus teršiama aplinka, požeminiai vandenys. Gyventojai bus aprūpinti kokybišku ir higienos normas atitinkančiu vandeniu. Gyventojams nereikės rūpintis individualių talpyklų išvalymu, centralizuotai tvarkyti nuotekas bus pigiau.

 

Norint prisijungti prie naujų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų, reikia nuosekliai žengti šiuos žingsnius:

 

1. Pateikti nustatytos formos prašymą UAB „Lazdijų vanduo“ Abonentiniame skyriuje dėl prisijungimo sąlygų išdavimo(Gėlyno g. 21 Lazdijai, tel. nr. 52870). Kartu su prašymu reikia pateikti žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų kopijas(žemės sklypo plano ir VĮ Registrų centro išduotą Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo dėl šio žemės sklypo nuosavybės teisių) bei žemės sklypo bendraturčių sutikimą (jeigu sklypas priklauso keliems savininkams).
2. Gavus prisijungimo sąlygas, paruošti supaprastintą projektą ir jį suderinti su UAB „Lazdijų vanduo“.
3. Atlikti prisijungimo darbus pagal projekto sprendimus ir pateiktas prisijungimo sąlygas.
4. Prieš užkasant vandens tiekimo ir nuotekų tinklus, iškviesti UAB „Lazdijų vanduo“ atstovą (tel.: 52870, 51703,8 620 51 826).
5. Sudaryti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį su UAB „Lazdijų vanduo“.