Vandens kokybė

2016 m. nuolatinės ir periodinės programinės priežiūros planas

Nuolatinė programinė priežiūra 2015 m planas

Periodinė programinė priežiūra 2015 m

Nuolatinė programinė priežiūra 2015 m

Nuolatinė programinė priežiūra 2016 m

 Nuolatinė programinė priežiūra 2017 m.

 Nuolatinė programinė priežiūra 2018 m. 

Periodinės programinės priežiūros suvestinės už 2017 metus

Periodinės programinės priežiūros suvestinės už 2018 metus

Periodinės programinės priežiūros suvestinė už 2019 metus

Periodinės programinės priežiūros suvestinė už 2020 metus

Periodinės programinės priežiūros suvestinė už 2021 metus

Periodinės programinės priežiūros suvestinė už 2022 metus