Laikinai leidžiami nukrypimai

Laikinai leidžiami viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės rodiklių nukrypimai tiekiamam geriamajam vandeniui iš Zelionkos k., Būdviečio sen. ir Verstaminų k., Lazdijų sen. vandenviečių.