Veiklos ataskaitos

Parsisiųsti 2015 metų veiklos ataskaitą: 

2016 metų veiklos ataskaita parsisiųsti

2017 metų veiklos ataskaita parsisiųsti

2018 metų veiklos ataskaita parsisiųsti

2018 metų nepriklausomo auditoriaus išvada parsisiųsti

2018 metų reguliuojamos veiklos ataskaiata parsisiųsti

2018 metų reguliuojamos veiklos ataskaitų rinkinys parsisiųsti

Reguliavimo apskaitos sistemos aprašas parsisiųsti

2019 metų veiklos ataskaita parsisiųsti

Reguliavimo apskaitos sistemos aprašas parsisiųsti

2019 metų reguliuojamos veiklos ataskaitų rinkinys parsisiųsti

2020 metų veiklos ataskaita parsisiųsti

2021 metų veiklos ataskaita parsisiųsti

2021 metų nepriklausomo auditoriaus išvada parsisiųsti