Naujienos

Informacija Lazdijų rajono gyventojams

2016-06-28 10:17:01

INFORMACIJA

 

                Informuojame, kad UAB ,,Lazdijų vanduo“ Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 10V-905 yra įtraukta į daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų teikėjų sąrašą.

 

Pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo  bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra.

 

Administratorius atlieka šias funkcijas:

- tvarko namo patalpų ir jų savininkų (naudotojų) apskaitos duomenis, užtikrina teisės aktuose nustatytų namo, jo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros dokumentų ir kitos dokumentacijos rengimą, pildymą, tvarkymą ir saugojimą;

- sudaro namo bendrojo naudojimo objektų aprašą;

- organizuoja namo techninę priežiūrą, namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimą, avarijų lokalizavimą ir likvidavimą, namui ar keliems namams priskirto žemės sklypo priežiūrą;

- rengia daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinius ir ilgalaikius darbų planus;

- apskaičiuoja mėnesinius mokesčius ir įmokas, tvarko pajamų ir išlaidų, susijusių su administruojamu namu, apskaitą;

- pateikia patalpų savininkams savo veiklos, susijusios su administruojamu namu, praėjusių metų ataskaitą;

 - šaukia patalpų savininkų susirinkimus arba organizuoja patalpų savininkų balsavimą raštu;

 - atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.       

 

Lazdijų rajono daugiabučių namų gyventojai norintys daugiau sužinoti apie UAB „Lazdijų vanduo“ teikiamas daugiabučių namų administravimo ir bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros paslaugas, kreipkitės į UAB „Lazdijų vanduo“ administratorių telefonu 8-652-91658 arba atvykite į UAB ,,Lazdijų vanduo“ pagrindinį bendrovės pastatą adresu: Gėlyno g. 21 Lazdijai.

 

UAB ,,Lazdijų vanduo“ papildomai klientams teikia šias paslaugas:

 

  • elektriko, kuris padės pašalinti daugelį elektros gedimų, prijungti buitinę techniką, įrengti šviestuvą;

  • santechniko, kuris pakeis arba sutaisys vandens čiaupą, sumontuos vonią, dušo kabiną, pakeis kriauklę ar klozetą;

  • staliaus, kuris moka ne tik įkalti vinį, bet ir žino kaip pakabinti paveikslą, įstatyti duris ar pakeisti spyną.

     

    Smulkesnė informacija apie teikiamas papildomas paslaugas teikiama darbo metu tel. 8-652-91658 arba el. paštu adresu: administravima@lazdijuvanduo.lt