Vizija, misija, pagrindiniai tikslai

Vizija. Tapti pažangia, visuomenės poreikius ir interesus atitinkančia, visaverte Lietuvos įmone.

 

 

Misija. Teikti kokybiškas vandens tiekimo, nuotėkų šalinimo ir valymo paslaugas vartotojams, užtikrinant jų prieinamumą visiems gyventojams, įmonėms bei organizacijoms, patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą aplinkai.

 

 

Pagrindiniai  tikslai. Patikimai tiekti vartotojams vandenį, kurio kokybė visiškai atitiktų Lietuvos higienos normų HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus", o išvalytos nuotėkos atitiktų aplinkosaugos reikalavimus nuotėkoms tvarkyti, teikti aukštos kokybės paslaugas, kurios tenkintų klientų poreikius, bei būtų užtikrintas aplinkos apsaugos vadybos ir kokybės vadybos standartų ISO 14001 ir ISO 9001 reikalavimų vykdymas.